کودکتان را زود بزرگ نکنید: گفتارتوانگستر 09121623463

کودکتان را زود بزرگ نکنید: گفتارتوانگستر 09121623463

کودکتان را زود بزرگ نکنید: گفتارتوانگستر 09121623463

 

از جملاتی مثل
«تو دیگه بزرگ شدی!»،
«خانم شدی، آقا/ مرد شدی»،
«این کار بچه کوچولوهاست، تو دیگه بچه نیستی»
استفاده نکنید، چرا که او را از دنیای کودکی، به دنیای بزرگسالی می برید و کودک دیگر از خود انتظار کودکی ندارد و این در حالی است که رفتار بزرگسالانه هم خارج از حد و توان اوست.
بنابراین اعتماد به نفسش پایین می آید.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  کلینیک تخصصی کاردرمانی امید شرق در تهران

Related posts