کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:مهارت حرکت

مهارت حرکت

مهارت حرکت که در اکثر کتاب های ترجمه شده  واژه ی مهارت حرکتی جایگزین آن شده است یکی از اشکال حرکت است و به یک الگوی حرکت بنیادی که با دقت و کنترل بیشتری انجام می شود اشاره می کند.

ادامه مطلب  جمعه 30 تیرماه ::انتخابات هیت مدیره نظام پزشکی و گفتاردرمانگران استان ایلام

Related posts