کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:سن زیستی

سن زیستی

سن زیستی  میزان بالیدگی فرد رانشان  می دهد. این سن یه طور کلی (نه دقیق)با سن تقویمی ارتباط دارد.برای تعیین سن زیستی می توان سن ریخت شناسی  سن اسکلتی سن دندانی یا سن جنسی را اندازه گیری کرد.

ادامه مطلب  تشخیص اختلالات گفتاری ناشی از اوتیسم در کودکان 09121623463، کوی گلها خیابان ولیعصر فرعی چهارم فرعی هجرت 3

Related posts