کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی براساس مقاسیه ی اندازه بدن (قدو وزن) با هنجار ها یا نمودار های استاندارد قد و وزن در هر جامعه به دست می آید.

ادامه مطلب  روغن پنبه‌دانه |تخصصی ترین گفتار درمانی درمشکین دشت  کرج 09121623463

Related posts