کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:سن تقویمی یا زمانی

سن تقویمی یا زمانی

سن تقویمی یازمانی  فاصله ی زمانی بین تولد تا زمان محاسبه است که به روز ماه یا سال  بیان می شود.

ادامه مطلب  اولین گام در درمان قطعی لکنت زبان | پیدا کردن گفتاردرمانی خوب درشهرستان مرند

Related posts