پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روانکاوی اجتماعی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر نظریه روانکاوی اجتماعی

نظریه روان کاوی اجتماعی کارن هورنای بر این فرض استوار است که شرایط اجتماعی و فرهنگی ،به ویژه تجربیات کودکی ،عمدتا مسئول شکل گیری شخصیت است .افرادی که نیاز به عشق و محبت آنها در کودکی برآورده نشده است ،خصومت بنیادی را نسبت به والدین خود پرورش می دهند و در نتیجه از اضطراب بنیادی رنج میبرند .هورنای معتقد بود که افراد با پذیرفتن یکی از سه شیوه ی اساسی برقراری ارتباط با دیگران ،با اضطراب بنیادی مبارزه می کنند :1 حرکت به سوی مردم2 حرکت علیه مردم یا 3 حرکت به دور از مردم . افراد بهنجار ممکن است از هریک از شیوه های برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنند،اما افراد رنجور مجبورند به طور انعطاف ناپذیری فقط به یکی از آنها اتکا کنند . رفتار اجباری آنها تعارض درون روانی بنیادی را ایجاد می کند که ممکن است شکل خودانگاره ی آرمانی یا بیزاری از خود،بگیرد .خودانگاره ی آرمانی به صورت 1جستجوی روان رنجور برای شهرت 2 ادعاهای روان رنجور یا 3 غرور روان رنجور ابراز می شود . بیزاری از خود به صورت خوار شمردن خود یا بیگانگی با خود ابراز می شود.

گرچه نوشته های هورنای عمدتا به شخصیت روان رنجور مربوط می شوند ،اما بسیاری از عقاید او را می توان در مورد افراد به هنجار نیز بکار برد.در این فصل به نظریه اصلی روان رنجوری هورنای می پردازیم عقاید او را با عقاید فروید مقایسه می کنیم،نظر وی را در مورد روان شناسی زنانه بررسی میکنیم،و دیدگاه های او را درباره ی روان درمانی به طور خلاصه از نظر می گذرانیم.

ادامه مطلب  تاثیر لکنت شکن در درمان قطعی و پایدار لکنت زبان |کلینیک های کاردرمانی ذهنی استان همدان

دیدگاه های هورنای درباره ی شخصیت ،مانند نظریه پردازان دیگر شخصیت انعکاسی از تجربیات خودش هستند .برنارد پاریس (1994)نوشت:”بینش های هورنای از تلاش های او برای کاهش دادن عذاب خود و عذاب بیماران وی به دست آمدند .اگر رنج کشیدن او چندان شدید نبود ،پس بینش های او هم چندان عمیق نخواهد بود “. اکنون به زندگی این زن که اغلب گرفتار مشکل بود ،نگاهی می اندازیم.

 

اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق | نوحه زیبا تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق

googleimage.ir

Related posts