پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی وجودی

بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی

پایگاه روانشناسی کرج 09121623463:مروری بر روان شناسی وجودی

مدت کوتاهی بعد از جنک جهانی دوم ،روان شناسی جدیدی به نام روانشناسی وجودی از اروپا به ایالات متحده گسترش یافت. روان شناسی وجودی در فلسفه سورن کی یرکگارد.فردریش نیچه.مارتین هایدگر.ژان –پل سارترو فیلسوفان ارو پایی دیگر ،ریشه دارد .اولین روان شناسان و روان پزشکان وجودی نیز اروپایی بودند و لودویک بینزوانگر ،مدارد باس .ویکتور فرانکلو چند تن دیگر را شامل می شدند.

برای مدت تقریبا 50 سال ،مهمترین سخنگوی روان شناسی وجودی ایالات متحده رولو می بود .می در طول تقریبا سال هایی که روان درمانگر بود ، روش تازه ایی را برای در نظر گرفتن انسان ها به وجود آورد. رویکرد او بر مبنای پژوهش علمی کنترل شده استوار نبود ،بلکه بر پایه ی تجربه ی بالینی قرار داشت . او افراد را به صورتی که در دنیای تجربیات زمان حال زندگی می کنند در نظرداشت و معتقد بود که آنها در نهایت مسئول آنچه خواهند شد ،هستند .بینش های نافذ می او را نزد عوام و روان شناسان حرفه ایی ،نویسنده ی محبوبی کرد.

می باور داشت که خیلی از افراد جرات ندارند با سرنوشت خود مواجه شوند، و در جریان گریختن از آن ،بیشتر ازادی خود را از دست می دهند. آنها با نفی آزادی خودشان ،از مسئولیت خود نیز می گریزند. آنها که تمایلی به انتخاب کردن ندارند ،آگاهی خود را نسبت به اینکه کیستند ،از دست می دهند و دچار احساس بی معنایی و بیگانگی می شوند؛از سوی دیگر ،افراد سالم ،سرنوشت خود را به چالش می طلبند ،آزادی خود را گرامی می دارند،و با خود و دیگران صادقانه زندگی می کنند . آنها می دانند که مرگ ، اجتناب ناپذیر است و جرات زیستن در زمان حال را دارند.

ادامه مطلب  درمان قطعی لکنت زبان در تمام سنین l کلمه (شهر)

اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق | نوحه زیبا تبریک ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اشعار ولادت حضرت محمد و امام جعفر صادق

slpnews.ir

Related posts