دکتر محمد مولوی اردکانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد کرج

دکتر محمد مولوی اردکانی فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد کرج

کرج

چهارراه طالقانی جنوبی – جنب کوچه گاز – ساختمان سبز – طبقه دوم

۰۲۶-۳۲۷۱۶۶۲۲

۰۲۶-۳۲۷۰۳۳۷۶

دکتر محمد رشیدنسب میبدی

دکتر مسعود شاهرخی

دکتر محمدرضا بقائی

دکتر بابک کریمیان

googlemovies.ir

مرکز تحقیقات گوارش و کبد شیراز

مجله گوارش و کبد ایران

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان شریعتی

انجمن کبد در تهران

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران

اعضای انجمن گوارش و کبد ایران

کلینیک گوارش و کبد بهبود

ادامه مطلب  درمان قطعی لکنت زبان در تمام سنین l میمه (اصفهان)

Related posts