در رابطه با مجازات كودك این چند قاعده را به یاد داشته باشید: گفتارتوانگستر 09121623463

در رابطه با مجازات كودك این چند قاعده را به یاد داشته باشید: گفتارتوانگستر 09121623463

در رابطه با مجازات كودك این چند قاعده را به یاد داشته باشید: گفتارتوانگستر 09121623463

 

 

در رابطه با مجازات كودك این چند قاعده را به یاد داشته باشید:

☔️ هنگام عصبانیت از مجازات بپرهیزید.

☔️ برای تلافی كردن یا انتقام گرفتن، مجازات نكنید.

☔️ همیشه مجازات شدیدتر، مجازات بهتر نیست.

☔️ جلوی دیگران فرزندتان را تنبیه نکنید.

☔️ به خاطر کار دیروز، امروز تنبیه نکنید.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

ادامه مطلب  درمان قطعی لکنت زبان در تمام سنین l ماهدشت

Related posts