برگزاری جلسه توجیهی مدیران بیمارستانها در خصوص پزشکان عمومی اورژانس


برگزاری جلسه توجیهی مدیران بیمارستانها در خصوص پزشکان عمومی اورژانس

جلسه توجیهی مدیران مراکزدر خصوص نحوه ارایه خدمت پزشکان عمومی اورژانس ودرمانگاهها با حضور کارشناسان معاونت درمان در محل سالن همایش های این معاونت برگزار شد. این جلسه با توجه به پرداخت های غیر همسان در مراکزبه پزشکان عمومی وابهاماتی در خصوص صورتجلسات ارسالی برگزار گردید و در خصوص مواردی مانند تعداد شیفت موظف ونحوه اضافه کار –پرداخت درصدی از کارکرد به پزشکان-قرارداد پزشکان ساعتی-سختی کار پزشکان و…بحث وتبادل نظر شد.در این جلسه مدیران مراکز از نحوه شیفتهای پزشکان عمومی وچگونگی پرداخت حقوق ومزایا به آنان گزارشی را ارایه دادند .

تعداد بازدید:

۳۱Source link

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی ده متری ۵ – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts