انتخابات 96 :: آقاي اكبر سليم نژاد نام پدر ابراهيم کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرر

انتخابات 96 ::  آقاي اكبر سليم نژاد نام پدر ابراهيم  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج    

 

 

ادامه مطلب  آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

Related posts