کلینیک کاردرمانی در هشتگرد 09121623463:سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی براساس مقاسیه ی اندازه بدن (قدو وزن) با هنجار ها یا نمودار های استاندارد قد و وزن در هر جامعه به دست می آید.

ادامه مطلب  درمان قطعی لکنت زبان با شبیه سازی محیط | سیاوش عطایی مشاور عالی و آسیب شناس |کلینیک های تخصصی گفتاردرمانی استان گلستان

Related posts