لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان سرخه

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان سرخه   ۱ مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی سرخه شهر سرخه ـ بلوار انقلاب ۳۳۶۰۲۱۰۶ ۲ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مؤمن آباد روستای مؤمن آباد ۳۳۶۰۳۱۰۰ ۳ خانه بهداشت لاسجرد روستای لاسجرد ۳۳۶۵۸۴۲۰ ۴ خانه بهداشت ایج  روستای ایج ۳۳۶۵۷۲۷۳ ۵ خانه بهداشت بیابانک روستای بیابانک ۳۳۶۰۲۳۹۶ ۶ خانه بهداشت افتر روستای افتر ۳۳۶۰۸۴۸۵ ۷ خانه بهداشت اروانه روستای اروانه ۳۳۶۰۶۳۸۹ ۸ خانه بهداشت مؤمن آباد روستای مؤمن آباد ۳۳۶۳۰۳۱۰۰ ] https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7 https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8 https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7 https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7 https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9…

Read More

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان دامغان

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان دامغان   مغان ۱ مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی قمربنی هاشم خ بهشتی- روبروی حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) ۳۵۲۴۲۳۸۵ ۲ مرکز خدمات جامع سلامت شهیدچراغیان میدان شهید شاهچراغی ۳۵۲۳۷۴۱۳ ۳ مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید حلاجی خ امام خمینی- جنب کلینیک تخصصی برادارن رضایی ۳۵۲۴۵۸۰۹-۳۵۲۴۵۸۰۷ ۴ مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا میدان دانشگاه- ابتدای شهرک گلستان ۳۵۲۲۵۵۰۲-۳۵۲۲۴۹۹۷ ۵ مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی کلاته رودبار شهر کلاته رودبار ۳۵۲۳۰۵۷۳- ۳۵۲۳۶۴۱۸ ۶ مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دیباج شهر…

Read More

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان آرادان

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان آرادان     ۱ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آرادان شهر آرادان ۳۳۴۵۴۲۸۰۰ ۲ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی داورآباد آرادان ـ روستای داورآباد ۳۴۵۶۲۲۸۰ ۳ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ده سلطان آرادان ـ روستای ده سلطان ۳۴۵۶۴۴۴۰ ۴ خانه بهداشت پاده آرادان ـ روستای پاده ۳۴۵۴۳۹۲۹ ۵ خانه بهداشت یاتری علیا آرادان ـ روستای یاتری علیا ۳۴۵۶۲۹۶۹ ۶ خانه بهداشت کند قلیخان آرادان ـ روستای کند قلیخان ۳۴۵۶۳۱۷۷ ۷ خانه بهداشت هشت آباد آرادان ـ روستای هشت آباد…

Read More

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان گرمسار

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان گرمسار   مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱ گرمسار – خیابان رجائی شمالی –روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ۳۴۲۳۳۲۴ ۲ پایگاه سلامت مهر(امید) گرمسار – انتهای بیسکوران- کوچه مجاهد ۳۴۲۳۷۹۶۵ ۳ مرکز خدمات جامع سلامت شماره۲ گرمسار – خیابان شهید مفتح روبروی پارک بیسکوران ۳۴۲۴۲۵۱۸ ۴ مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳ گرمسار – انتهای شیلات ۳۴۲۲۲۲۹۹ ۵ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ریکان روستای ریکان ۳۴۵۳۲۵۷۷ ۶ پایگاه سلامت قلعه نو گرمسار – میدان دانشگاه – نرسیده به دانشگاه آزاد ۳۴۲۰۳۳۵۳ ۷ مرکز خدمات جامع سلامت…

Read More

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان مهدیشهر

لیست مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان مهدیشهر   ۱ مرکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی جعفرآبادی شهمیرزاد شهمیرزاد -خیابان امام بالاتر از شهرداری – خ فیاض بخش (خ ساحلی ۳۳۶۶۲۴۲۴ ۲ مرکز خدمات جامع سلامت تبیانیان مهدیشهر : انتهای خیابان صاحب الزمان روبروی کانون پرورش فکری کودکان ۳۳۶۲۲۹۲۹ ۳ پایگاه سلامت زیارت (انقلاب) مهدی شهر شهرک انقلاب بلوار معلم نرسیده به دادگستری ۳۳۶۲۴۸۷۸ ۴ پایگاه سلامت طالب آباد (فجر) شهرک طالب آباد ، روبروی درمانگاه فاطمه زهرا تامین اجتماعی ۳۳۶۴۳۲۵۲ ۵ مرکز خدمات جامع سلامت درجزین درجزین –…

Read More