مکمل‌های غذایی طبیعی سبوس، صمغ‌ها و موسیلاژها|تخصصی ترین گفتار درمانی درگرمدره کرج 09121623463

مکمل‌های غذایی طبیعی سبوس، صمغ‌ها و موسیلاژها|تخصصی ترین گفتار درمانی درگرمدره کرج 09121623463

 

سبوس، صمغها و موسیلاژها به تنظیم میزان گلوکز خون کمک می‌کنند، میزان کلسترول را پایین می‌آورند و سموم بدن را برطرف می‌سازند. این مواد در بلغور جو، سبوس جو دو سر، تخم کنجد و انواع لوبیای خشک یافت می‌شود. بهتر است یکی از مواد زیر در برنامة غذایی روزانه گنجانده شود:

Related posts